Dzień Strażaka 2016r.

W dniu 25 maja br. na Rynku Miejskim w Polkowicach odbyły uroczyste obchody Dnia Strażaka 2016 połączone z pokazem sprzętu pożarniczego. W uroczystości  udział wzięli zaproszeni goście m.in., Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego  bryg. Marek Kamiński, przedstawiciele władz samorządowych p. Marek Tramś - Starosta Polkowicki oraz burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu,  panie i panowie prezesi, dyrektorzy zakładów pracy i instytucji, a także poczty sztandarowe z Komendy Powiatowej PSP i jednostek OSP z terenu powiatu. Oficjalne uroczystości poprzedziły pokazy sprzętu pożarniczego, w których uczestniczyły dzieci przedszkolne, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz mieszkańcy Polkowic. Pokazy zorganizowane przez jednostkę tut. Komendy Powiatowej oraz jednostki, OSP  Grębocice, OSP Gaworzyce, OSP Radwanice, OSP Chocianów, OSP Sucha Górna, OSP Nowa Wieś Lubińska, OSP Kwielice miały na celu przedstawienie możliwości taktyczno – bojowych polkowickich strażaków, przedstawienie technik ratowniczych (kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej) u osób poszkodowanych, ponadto dzieci miały możliwość podawania prądów gaśniczych z bryczki konnej i hydronetek do nalewaków.
O godzinie 12.00 została odprawiona msza święta w intencji polkowickich strażaków celebrowana przez ks. dziekana Jarosława Święcickiego.

Medale i odznaczenia:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał  „Złoty Medal za Długoletnią Służbę”
st. str. Andrzejowi Boroń
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał  „Srebrny Medal za Długoletnią Służbę” kpt. Robertowi Fuchs, mł. kpt. Mariuszowi Ćwian

Minister Spraw Wewnętrznych nadał „Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony przeciwpożarowej” st.ogn Jerzemu Pikor, mł.ogn. Piotrowi Kozłowskiemu
 
„Złoty Znak Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej został nadany dh Henrykowi Drzazga.

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Złoty Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali mł. bryg. Piotr Woźniakiewicz, st. kpt. Tomasz  Lewandowski, dh Kamil Ciupak, dh Bogdan Pieńko, dh Adam Gil, dh Grzegorz Makowiecki, dh Marian Klarzyński, Pani Mariola Kośmider

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Brązowy Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali  mł. kpt. Mariusz Ćwian, asp. Radosław Szymański, st. sekc. Łukasz Adamiak, dh Mariusz Łyzak, Pani Krystyna Kozłowska, Pani Krystyna  Marków, Pani Grażyna Greń, Pani Alicja Tramś, Pan Maciej Śmigiel

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Brązowy Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali mł. asp. Daniel Fedorowski, sekc. Marek Cielebąk, dh Waldemar  Falarczyk, dh Marek Rybus, Pani Alicja  Szewczyk – Kulczyńska, Pan Grzegorz Kardyś, Pan Marcin Maziej, Pan Ryszard Szatkowski

Wśród nominowanych na wyższe stopnie służbowe znaleźli się mł. bryg. Piotr Woźniakiewicz, st. kpt. Mariola Śliwa, ogn. Marek Kiziuk, ogn. Wojciech Soś, st.sekc. Łukasz Adamiak, st.str. Piotr Pabisiak

nadbryg. Leszek Suski Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych z okazji Dnia Strażaka 2016 przyznał st. kpt. Tomaszowi Lewandowskiemu nagrodę pieniężną.

Starosta Polkowicki p. Marek Tramś przyznał nagrody pieniężne dla wyróżniających się strażaków.

Starosta polkowicki wraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach wręczyli dh Grzegorzowi Morawieckiemu dyplom uznania za wzorową postawę i udzielanie pomocy potrzebującym. dh Grzegorz Morawiecki w dniu 16 marca br. najechał swoim samochodem na wypadek drogowy autobusu z udziałem wielu poszkodowanych, wśród których było trzynaścioro dzieci. dh Grzegorz Morawiecki jako pierwszy udzielił pomocy poszkodowanym, zabezpieczył miejsce wypadku oraz wezwał na miejsce służby ratownicze.

W trakcie uroczystości kapelan polkowickich strażaków Ksiądz Kanonik Stanisław Czerwiński dokonał poświęcenia specjalistycznego sprzętu ratowniczego - ciężkiego zestawu hydraulicznego - przeznaczonego do ratownictwa drogowego, a otrzymanego od Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz zestawu ratownictwa chemicznego w skład którego weszły się z cztery ubrania gazoszczelne i zestaw pomiarowy, zakupionego dzięki wsparciu finansowemu burmistrza Polkowic pana Wiesława Wabika

p.w.

IMG_3303_kopia.jpg

IMG_3400_kopia.jpg

DSC08882.JPG

DSC08892.JPG

DSC08906.JPG

więcej zdjęć w galerii Ogłoszenie

Polkowice, dnia 18 maja 2016 r.

 

 

 

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA NABORU

W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                        W POLKOWICACH

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko stażysty w Komedzie PowiaPowiatowej PSP  w Polkowicach Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydata nr

 2/2016

         Numer ewidencyjny                                  punkty uzyskane podczas naboru

1.      2/2016                                                                           87

2.      16/2016                                                                         84

3.      4/2016                                                                           82

4.      9/2016                                                                           58

 Prosimy kandydata nr 2/2016 o skontaktowanie się z komórką kadrową

tel. 076 7724 99 04 celem przekazania informacji niezbędnych do

dalszego postępowania.

Podpisał

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

bryg. mgr Ryszard Patora

Polkowice, dnia 17 maja 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

Komisja rekrutacyjna informuje, że sprawdzian z pływania odbędzie się dnia 18 maja 2016 r. o godzinie 8.00 na basenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Polkowicach ul. K.B.Kominka.

(należy posiadać odpowiedni strój w tym klapki i czepek)

Test wiedzy odbędzie się o godz. 10.00 w siedzibie KP PSP w Polkowicach ul. Polna 3.

Bezpośrednio po zakończeniu testu Komisja rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy z kandydatami.

Podpisał

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

bryg. Ryszard Patora

Polkowice, dnia 13 maja 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

Komisja rekrutacyjna przedstawia wyniki I Etapu naboru.

Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę zostały zakwalifikowane  do  II Etapu (test sprawności fizycznej)

Nr identyfikacyjny

 

Zakwalifikowany

 do II etapu

 

1/2016

tak

2/2016

tak

3/2016

tak

4/2016

tak

5/2016

tak

6/2016

tak

7/2016

tak

8/2016

tak

9/2016

tak

10/2016

tak

11/2016

tak

12/2016

nie

13/2016

tak

14/2016

tak

15/2016

nie

16/2016

tak

Podpisał

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

bryg. Ryszard Patora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Konkurs plastyczny

Finał konkursu plastycznego

W dniu 27 kwietnia br. w siedzibie Komendy odbyło się rozdanie nagród dla laureatów szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego skierowanego do dzieci i młodzieży pod hasłem ,,W trosce o nasze bezpieczeństwo” oraz Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci przedszkolnych w grupie wiekowej
5-6 lat pod hasłem ,,112 ratuje życie”. Spośród wielu nadesłanych prac jury wyłoniło zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych:

  Dzieci Przedszkolne

1.   Jagoda Grocholska – Publiczne Przedszkole w Przemkowie,

2.   Maciej Klimkiewicz – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Polkowicach

3.   Piotr Bielecki -  Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Polkowicach

 I Grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

1.   Zuzanna Stępień – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach,

2.   Paulina Sznajdrowicz - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach,

3.   Nikola Kotkiewicz - Szkoła Podstawowa w Grębocicach,

II Grupa – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

1.   Oliwia Pop - Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie,

2.   2. Maja Czarny - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach,

3.   Piotr Kieloch - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach,

III Grupa – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

1.     Weronika Kowalska – Gimnazjum w Radwanicach,

2.     2. Joanna Pólkowska – Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach,

3.     Mikołaj Podgórski – Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach,

Nagrody ufundował Starosta Powiatowy w Polkowicach, które w jego imieniu wręczyli Krzysztof Nester – Przewodniczący Rady Powiatu i bryg. Sylwester Jatczak Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach.

_DSC0998__1_.JPG

_DSC1004.JPG

_DSC1013.JPG

 p.w.

 

 

  Ogłoszenie o Naborze do służby 2016

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach ogłasza nabór do służby. Informacje o naborze w  dziale praca w PSP.


 Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach

Z dniem 18 kwietnia 2016 r.  w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach odbyła się uroczystość powierzenia obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach  bryg. Ryszardowi Patorze.

Podczas uroczystego apelu, w którym uczestniczyli polkowiccy strażacy oraz zaproszeni goście akt powołania wręczył st. bryg. Adam Konieczny – Dolnośląski  Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.  Gratulując awansu nowemu zastępcy komendanta powiatowego, złożył mu życzenia kolejnych osiągnięć w trudnej, ale jakże wdzięcznej strażackiej służbie.

st.kpt. Piotr Woźniakiewicz

DSC08590_1.JPG

DSC08581.JPG

więcej zdjęć w galerii Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”.

 

18 marca br. w Gimnazjum Samorządowego Centrum Edukacji w Radwanicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Na turniej przybyli zwycięscy eliminacji gminnych, po dwie osoby z każdej grupy wiekowej ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorami turnieju byli Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Polkowicach, Komenda Powiatowa PSP w Polkowicach, Zarząd Oddz. Gminnego ZOSP RP w Radwanicach, turniej odbył się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Polkowicach i Urzędu Gminy Radwanice.
     Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP), cieszy się dużym zainteresowaniem od lat, jego korzenie sięgają lat 70 ubiegłego wieku, odbywa się cyklicznie i była to już 39 jego edycja. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, historii, kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa.

W wyniku przeprowadzonego testu składającego się z 40 pytań w tym 35 testowych jednokrotnego wyboru i 5 pytań opisowych wyłoniono zwycięzców poszczególnych grup  wiekowych:

Szkoły Podstawowe: 

1.      Kacper Woźniakiewicz - Szkoła Podstawowa  nr 2  w  Polkowicach

2.      Anna Mazur - Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych

3.      Franciszek Gabrowski - Szkoła Podstawowa nr 2 w  Polkowicach

Szkoły Gimnazjalne:

1.      Michał Dudziak - Gimnazjum nr 2 w Polkowicach

2.      Julia Kowalik - Gimnazjum nr 2 w Polkowicach

3.      Dominik Krotosz - Gimnazjum w Grębocicach

Szkoły Ponadgimnazjalne:

1.      Katarzyna Jankowska - Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół w Polkowicach

2.      Karolina Smolarczyk - Zespół Szkół - LO  Przemków

3.      Sandra Pietruszka - Zespół Szkół  - LO Przemków

 Nagrody dla zwycięzców ufundowało Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Oddz. Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj.dolnośląskiego we Wrocławiu i Gmina Polkowice.

Wynienieni zwycięzcy :

Kacper Woźniakiewicz

Michał Dudziak

Katarzyna Jankowska

będą przedstawicielami powiatu Polkowickiego w eliminacjach wojewódzkich,które odbędą się 26 kwietnia 2016 r. w Strzelinie.


       

      st.kpt. Piotr woźniakiewicz

IMG_0882_kopia.jpg

IMG_0802_kopia.jpg

      więcej zdjęć w galerii. Pożegnanie st.bryg. Piotr Durała

Na podstawie Decyzji nr WK.1111.13.2.2016 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2016r. z dniem 26.02.br.  odwołany został ze stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP  w Polkowicach st. bryg. mgr inż. Piotr Durał, a z dniem  27.02.br.  Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu st. bryg. mgr inż. Adam Konieczny powierzył mu obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Głogowie.

st. bryg. mgr inż. Piotr Durał w Komendzie Powiatowej PSP w Polkowicach pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego od dnia 01.10.2013r. w tym czasie dał się poznać jako wymagający Komendant, prawdziwy strateg, dobry dowódca charakteryzujący się odwagą i doświadczeniem, a zarazem wrażliwy na cierpienie i krzywdy społeczne.

W imieniu strażaków Komendy Powiatowej w Polkowicach życzymy Ci Piotrze samych sukcesów oraz podejmowania właściwych decyzji w nowej roli jaką Ci powierzono - Komendanta Powiatowego PSP w Głogowie.

DSC08518.JPG

DSC08519.JPG

DSC08520.JPG Zawody powiatowe

Tegoroczne powiatowe zawody sportowo-pożarnicze odbyły się w dniu 6 września br. na stadionie lekkoatletycznym w Polkowicach, których organizatorami byli Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Polkowicach i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. Komisją sędziowską na zawody składającą się z funkcjonariuszy KP PSP w Polkowicach na powołał Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach bryg. Sylwester Jatczak. Fundatorami nagród dla zwycięzców byli Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Nadleśnictwo Lubin i Nadleśnictwo Głogów.

W zawodach uczestniczyło 20 zwycięskich drużyn wyłonionych w eliminacjach gminnych zawodów sportowo pożarniczych, które  reprezentowały poszczególne gminy powiatu Polkowickiego.

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze organizowane są w cyklu dwuletnim i mają na celu:

·        mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego w gminach, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych

·        ocenę stanu wyszkolenia pożarniczego w powiecie

·        popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej

·        przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla

Zawody organizowane są w konkurencjach sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Uczestniczą w nich młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt i chłopców oraz pożarnicze drużyny mężczyzn grupa A i kobiet grupa C.

W grupie młodzieżowych drużyn dziewcząt wzięło udział pięć drużyn dziewczęcych, wśród których najlepsze okazały się dziewczęta z OSP Trzebnice z wynikiem 1 034 pkt, OSP Rzeczyca z wynikiem 1 029 pkt i OSP Chocianów z wynikiem 1019pkt

W grupie młodzieżowych drużyn chłopięcych wzięły udział cztery drużyny chłopców: 1 miejsce zajęli chłopcy z OSP Trzebnice  wynikiem 1038pkt, 2 miejsce OSP Szklary Dolne z wynikiem 1026 pkt i trecie miejsce egzekwo OSP Nowa Wieś Lubińska i OSP Grębocice z wynikiem 1015pkt.

W konkurencji młodzieżowych drużyn pożarniczych uczestniczy 9 zawodników (+jeden rezerwowy). Sztafeta pożarnicza składa się z toru o długości 400m i ćwiczenia bojowego. w czasie ćwiczenia bojowego zawodnicy na torze budują linie gaśniczą z 4 odcinków węży W 52 pokonując występujące na torze przeszkody tj. rów o dł. 2 m, płotek, tunel i kładkę, następnie nalewają wodę za pomocą hydronetek do nalewaków, kolejną czynnością jest ustawienie sprzętu i wykonanie węzłów strażackich na podestach i na końcu zbiórka całej drużyny.

W grupie C kobiecych drużyn pożarniczych wzięły udział cztery drużyny wśród których i miejsce zajęły panie z OSP Trzebnice, 2 miejsce OSP Grębocice i 3 miejsce Kłobuczyn.

W grupie A mężczyzn wzięło udział siedem drużyn pożarniczych: 1 miejsce zajęło OSP Trzebnice, 2 – OSP Grębocice i 3 miejsce OSP Nowa Wieś Lubińska

Dzięki gościnności Gminy Polkowice, która między innymi wsparła organizację zawodów i zarządcy obiektu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach powiatowe zawody sportowo pożarnicze zostały przeprowadzone na doskonale przygotowanym obiekcie dzięki czemu odbyły się sprawnie.

DSC04710.JPG

NJE_5338.JPG

więcej zdjęć w galerii

  Razem Bezpieczniej

W dniu 3 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach odbyła się IX edycja konkursu ,,Z NAMI BEZPIECZNIEJ”, w której uczestniczyły dzieci z klas IV - VI Szkół Podstawowych Powiatu Polkowickiego ogółem około 250 uczniów. Główny organizatorem konkursu była Straż Miejska w Polkowicach przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach, Komendy Powiatowej Policji, Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach i Klubu Sportowego Skorpion.

Celem konkursu była edukacja dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu profilaktyki pożarowej, uświadomienie o konsekwencjach niewłaściwych i sprzecznych z obowiązującym prawem oraz normami życia, uczulenie na krzywdę i zło społeczne,  wskazanie właściwych zachowań.

W konkurencji szkół klas IV pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 z Polkowic, która otrzymała puchar przechodni Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach, klas V - Szkoła Podstawowa nr 3 z Polkowic, klas VI - Szkoła Podstawowa z Trzebnic, a ogólną rywalizację szkół podstawowych wygrała Szkoła Podstawowa nr 3 z Polkowic.

 

DSC_0541.JPG

DSC_0546.JPG

DSC_0566.JPG Trening...

W dniu 23.12.br w tutejszej Jednostce Ratunkowo Gaśniczej odbył się trening młodzieżowej drużyny Klubu Sportowego Polkowice, w którym uczestniczyły dzieci rocznika 2007 wspólnie z rodzicami. W ramach treningu dzieci miały okazję zapoznać się z specyfiką pracy strażaków, zobaczyć sprzęt specjalistyczny jakim dysponują Polkowiccy strażacy oraz wziąć udział w torze sprawnościowym polegającym na udzieleniu pomocy poszkodowanemu i nalaniu wody do nalewaka przy pomocy hydronetki.

SAM_2761_1.JPG

SAM_2763.JPG

SAM_2774.JPG

SAM_2775.JPG Dni Strażnic

Dni otwartych strażnic

W dniu 08.05.br. tut. komendę odwiedziła delegacja VW Motor Polska z prezesem p. Rainerem Schoske i członkami OSP Steinlah z Niemiec z Komendantem tamtejszej jednostki p. Christianem Kassel. Uczestnicy zapoznali się ze specyfiką pracy strażaków PSP i sprzętem pożarniczym. W ramach wspólnych doświadczeń strażackich zostały wymienione poglądy i spostrzeżenia dotyczące codziennej pracy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Steinlah została założona w 1894r. liczy 72 członków, posiada młodzieżową drużynę pożarniczą składającą się z 30 dziewcząt i chłopców w wieku od 10 do 16 lat.

IMG_8201.JPG

IMG_8227.JPG

IMG_8233.JPG

IMG_8288.JPG

IMG_8365.JPG

  Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Informacja     biala_wstazka_680x365.jpg

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Dzień Niepodległości

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 

11-listpada na  polkowickim Rynku strażacy PSP w Polkowicach, OSP z Sobina, OSP z Chocianowa, OSP z Suchej Górnej, OSP z Nowej Wsi Lubińskiej oraz z OSP w Tarnówku wraz mieszkańcami Polkowic uczcili 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, a wśród nich m. in. Marek Tramś –Starosta Polkowicki, Wiesław Wabik- Burmistrz Polkowic oraz Emilian Stańczyszyn- Przewodniczący Rady Miejskiej,. Nie zabrakło także Policji, Wojska i Straży Miejskiej a także przedstawicieli oświaty i młodzieży. Poniżej prezentujemy zdjęcia z dzisiejszych obchodów. Serdecznie zapraszamy do ich obejrzenia.

IMG_9568__1_.jpg

IMG_9526.jpg

DSC00036.JPG

DSC00186.JPG

DSC00195.JPG

DSC00192_1.JPG

DSC00336.JPG

W dniu 9 listopada br. w ramach obchodów ,,Święta Niepodległości” w świetlicy wiejskiej w Komornikach odbyła się wystawa militariów i umundurowania oraz punktu medycznego z okresu II wojny światowej z historią w tle – ,,Strażackie Skarby”. W programie uroczystości znalazło się również kino objazdowe na wsi. W wystawie uczestniczyli Starosta Polkowicki p. Marek Tramś, Burmistrz Polkowic p. Wiesław Wabik, Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach bryg. Sylwester Jatczak.

Uczestnicy wystawy mieli okazję obejrzeć sprzęt militarny, medyczny oraz zobaczyć projekcję filmów z okresu II wojny światowej i okresu powojennego, którą uświetniły Panie w strojach z okresu międzywojennego.

Strażackie skarby to hełmy bojowe z różnych okresów, umundurowanie strażackie, eksponaty o tematyce strażackiej oraz odznaczenia i medale, które na wystawę udostępnili mł. bryg. Paweł Dziadosz z KP PSP w Głogowie i st. kpt. w st. spocz. Grzegorz Kasperek.

Sprzęt militarny i medyczny udostępniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRH 39-45

IMG_0030.JPG

 IMG_0025.JPG

IMG_0039.JPG

IMG_0053_1.JPG

IMG_0056.JPG

więcej zdjęć w galerii Z nami bezpieczniej

W dniu 6 czerwca br. odbyła się VIII edycja konkursu ,,Z NAMI BEZPIECZNIEJ”, w której uczestniczyły dzieci z klas IV - VI Szkół Podstawowych Powiatu Polkowickiego. Organizatorem konkursu była Straż Miejska w Polkowicach przy współudziale Komendy Powiatowej Policji, Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach, Klubu Sportowego Skorpion i Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach.

Celem konkursu była prawna edukacja dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktyka w zakresie patologii społecznej, uświadomienie o konsekwencjach niewłaściwych i sprzecznych z obowiązującym prawem oraz normami życia, uczulenie na krzywdę i zło społeczne,  wskazanie właściwych zachowań.

W konkurencji szkół klas IV pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Buczyny, która otrzymała puchar przechodni Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach, klas V - Szkoła Podstawowa z Buczyny, klas VI - Szkoła Podstawowa z Trzebnic, a ogólną rywalizację szkół podstawowych wygrała Szkoła Podstawowa z Trzebnic.

 

DSC06591.JPG

DSC06601.JPG

DSC06611.JPG Przekazanie pomp szlamowych

W dniu 20.12.br. w Komendzie Powiatowej PSP w Polkowicach odbyło się z udziałem p. Joanny Kaniewskiej – Dyrektor Personalna VWMP, p. Włodzimierza Brody - Przewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w VWMP, p. Kamila Ciupaka – W-ce Starosty Polkowickiego oraz przedstawicieli straży pożarnych na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Polkowicach bryg. Sylwestrem Jatczakiem, uroczyste przekazanie pomp szlamowych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach 15-lecia powstania Zakładu Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach zrodziła się inicjatywa zainicjowana przez NSZZ „Solidarność" zakupu 15 pomp na 15 – lecie powstania Zakładu. Na uroczystych obchodach 15 – lecia Zakładu obchodzonych w dniu 28 września br. oraz w późniejszym czasie na terenie Zakładu odbyło się zbieranie środków finansowych na ten cel. Ze składek pracowniczych zebrano 36 273 zł, resztę kwoty w wysokości 15 tyś zł dołożył Zarząd VW MP SP. z o.o. Zakup inwestycyjny zrealizowany był przez NSZZ „Solidarność" VWMP w Polkowicach. Za łączną kwotę 51 273 zł zakupiono 15 pomp szlamowych (zasilanych silnikami Honda o wydajności 700l/min), które przekazano dla Jednostek OSP Grębocice, OSP Przemków, OSP Kwielice, OSP Chocianów, OSP Szklary Dolne, OSP Kłobuczyn, OSP Parchów, OSP Łagoszów Wielki, OSP Wietrzyce, OSP Przedmoście i OSP Grzymalin

DSC05859.JPG

DSC05861.JPG

DSC05874.JPG Strażomania

W dniu 23.05.br odbyła się V edycja ,, STAŻOMANI”, w której uczestniczyły pięcio i sześcio letnie dzieci z Miejskich Przedszkoli Publicznych w Polkowicach. Organizatorem  Strażomani była Gmina Polkowice przy współudziale Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego i Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach.

Ideą Strażomani jest pokazanie dobrego wizerunku służb ratowniczych funkcjonujących na terenie Gminy  oraz propagowanie bezpiecznych zasad postępowania.

O godz. 10.00 rozpoczęły się próbne alarmy ewakuacyjne wszystkich przedszkoli. W alarmie ewakuacyjnym Przedszkola Miejskiego nr 4 uczestniczyli strażacy z tut. Komendy, którzy nadzorowali i oceniali bezpieczne opuszczenie obiektu przez personel i dzieci.

Następnie dzieci wraz z opiekunami przy asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji udały się na teren Polkowickiego Centrum Piknikowego, gdzie odbyły się konkursy, pokazy sprzętu służb ratowniczych i przeprowadzono konkurencje zręcznościowe.

SAM_2102.JPG

SAM_2093.JPG

SAM_2104.JPG

SAM_2088.JPG

SAM_2096.JPG Przekazanie samochodu

W dniu 12.03.br w Komendzie Powiatowej PSP w Polkowicach odbyło się z udziałem st. bryg. Jerzego Łabowskiego –Z-cy Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, Pana Marka Tramś- Starosty Polkowickiego i przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, uroczyste poświęcenie i przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem terenowym 4x4 marki MAN. Zakup inwestycyjny zrealizowany był przez KW PSP we Wrocławiu, a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, projekt pod nazwą" Bezpieczny Dolny Śląsk- Budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska". Wartość samochodu to 988.166,00zł, wyposażony jest on w wiele nowoczesnego sprzętu i urządzeń w tym m.in: działko wodno-pianowe, maszt z najaśnicami, agregat prądotwórczy, węże tłoczone i armatura, torba PSP R-l z wyposażeniem, pilarki, agregat oddymiający, motopompa pływająca, zestaw hydrauliczny LUKAS i kamera termowizyjna.

Nowy samochód zajął miejsce wysłużonego, aczkolwiek sprawnego technicznie samochodu, który dzięki właściwej eksploatacji dbałości strażaków Komendy został przekazany dla jednostki włączonej do KSRG jednostki OSP w Przemkowie. Ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy GCBA 6/32 Jelcz 004, o którym mowa na pewno posłuży jeszcze strażakom z OSP Przemków przez kilka następnych lat.

Kolejnym etapem uroczystości było oddanie do użytku salki ćwiczeń – siłowni, którą dzięki zaangażowaniu i udzielonemu wsparciu finansowemu dla tut. Komendy przez Pana Starostę Marka Tramś i Burmistrza Wiesława Wabika, udało się zakupić materiały i wyremontować salę oraz zakupić ATLAS i bieżnię za łączną kwotę 17 tyś zł.

DSC03272.JPG

Więcej zdjęć w galerii. Czad - cichy zabójca

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby:
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego
z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie
z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
• rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
• nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
•  nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte
• nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

 Można łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz.
Są to:
1) prawidłowa instalacja,
2) stały dopływ świeżego powietrza,
3) swobodny odpływ spalin,
4) właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego.

żródło KG PSP

więcej informacji    http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=4626 NIE dla czadu

"NIE dla czadu"- kampania społeczna Państwowej Straży Pożarnej

reportaż

http://www.youtube.com/watch?v=jArvkOYD5N8 Okres ogrzewczy...

Okres ogrzewczy-ulotka. BURZE, HURAGANOWE WIATRY I NAWAŁNICE

 
Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują
z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.
Pamiętaj, żywioł zawsze jest niebezpieczny!

Czy TY i TWOJA RODZINA  jesteście bezpieczni?
Pamiętaj!!! Porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub trwałym kalectwem. Wyładowanie atmosferyczne może spowodować pożar, uszkodzenie budynku lub spalenie instalacji elektrycznej oraz uszkodzenie wszystkich włączonych do niej urządzeń np. telewizora, komputera itp.

1. Słuchaj aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu – zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi;
2. Usuń z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętaj, że mogą one stworzyć niepotrzebne zagrożenie dla Ciebie, Twoich bliskich i osób postronnych;
3. Zamknij okna i drzwi;
4. W miarę możliwości wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe;
5. Nie planuj wycieczek w góry, nie wychodź z domu, np. na zakupy;
6. Zabezpiecz minimalny zapas wody pitnej, żywności i niezbędnych lekarstw;
7. Sprawdź czy masz pod ręką oświetlenie awaryjne (np. latarkę) oraz naładowany telefon komórkowy;
8. Nie obserwuj niebezpiecznych zjawisk pogodowych. W czasie nawałnicy nie podchodź do okien i drzwi;
9. Jeżeli jesteś w budynku, w centrum huraganowego wiatru lub trąby powietrznej, usiądź pod ścianą nośną, z daleka od okien i drzwi, najlepiej na najniższej kondygnacji, np. w piwnicy;
10. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą Cię podczas podróży samochodem, najlepiej  nie  kontynuuj jazdy (zatrzymaj się, poszukaj bezpiecznego schronienia);
11. Nie zatrzymuj się - nie parkuj samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Pamiętaj, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu;
12. Bezwzględnie nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi i tak lekkimi konstrukcjami, jak wiaty autobusowe i tramwajowe;
13. Nawałnicę najlepiej przeczekać w budynku;
14. Unikaj otwartej przestrzeni. Jeżeli nie masz możliwości schronienia się przed burzą lub huraganem, to najlepiej wykorzystaj zagłębienia terenu (rów, głęboki dół) – podczas huraganu schroń się w nim, podczas burzy nie siadaj, nie kładź się na ziemi – przykucnij;
15. Odsuń się od metalowych przedmiotów i nie dotykaj ich.

Jeśli jesteś nad wodą:
1. Wyjdź z wody;
2. Opuść żaglówkę, łódź, ponton, rower wodny, kajak itp. Przycumuj ją do brzegu;
3. Pamiętaj, że podczas silnego wiatru nie wolno przebywać w żaglówce, pod jej pokładem. W przypadku wywrócenia się łodzi ryzykujemy życiem.

Najlepiej, podczas burzy i huraganu, nie przebywaj nad wodą.

Gdy jedziesz samochodem:
1. Zmniejsz prędkość jazdy i miej świadomość, że gdy wyjeżdżasz z zalesionego lub zabudowanego terenu, gwałtowny podmuch wiatru może spowodować utratę panowania nad samochodem i doprowadzić do wypadku;
2. Najlepiej, jeśli możesz, zatrzymaj się na poboczu (włącz światła awaryjne) lub na najbliższym parkingu. Jeśli zaskoczy Cię burza, a nie możesz się schronić w budynku, to zostań w odpowiednio zaparkowanym pojeździe;
3. Nie zatrzymuj się pod słupami i liniami energetycznymi oraz pod drzewami. Złamana gałąź lub drzewo może przygnieść samochód i osoby w nim przebywające.
 
Podczas burzy, poza budynkiem, nie używaj telefonu komórkowego.

Pamiętaj, że chwilowa poprawa pogody oraz cisza nie oznaczają, że jest bezpiecznie. Przed wyjściem upewnij się, jaka jest sytuacja.

Opracowano w Wydziale Informacji i Promocji KG PSP Przykładowe pytania na turniej OTWP

Pytania  do pobrania
 Zanim podpalisz pomyśl

Wypalanie  traw

Tradycyjnie przestrzegamy przed wypalaniem traw, gdyż oprócz prawnych
konsekwencji, niesie to za sobą również poważne zagrożenia dla otoczenia. W
efekcie wypalania może powstać niekontrolowany pożar, co nieraz skutkuje
dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi. Istotnym 
zagrożeniem jest również dym, który może utrudnić ruch na drogach
DSC07747.JPG

Zanim podpalisz pomyśl ulotka 


(C) System-3
 
BIP