Zawody powiatowe

Tegoroczne powiatowe zawody sportowo-pożarnicze odbyły się w dniu 6 września br. na stadionie lekkoatletycznym w Polkowicach, których organizatorami byli Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Polkowicach i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. Komisją sędziowską na zawody składającą się z funkcjonariuszy KP PSP w Polkowicach na powołał Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach bryg. Sylwester Jatczak. Fundatorami nagród dla zwycięzców byli Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Nadleśnictwo Lubin i Nadleśnictwo Głogów.

W zawodach uczestniczyło 20 zwycięskich drużyn wyłonionych w eliminacjach gminnych zawodów sportowo pożarniczych, które  reprezentowały poszczególne gminy powiatu Polkowickiego.

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze organizowane są w cyklu dwuletnim i mają na celu:

·        mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego w gminach, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych

·        ocenę stanu wyszkolenia pożarniczego w powiecie

·        popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej

·        przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla

Zawody organizowane są w konkurencjach sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Uczestniczą w nich młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt i chłopców oraz pożarnicze drużyny mężczyzn grupa A i kobiet grupa C.

W grupie młodzieżowych drużyn dziewcząt wzięło udział pięć drużyn dziewczęcych, wśród których najlepsze okazały się dziewczęta z OSP Trzebnice z wynikiem 1 034 pkt, OSP Rzeczyca z wynikiem 1 029 pkt i OSP Chocianów z wynikiem 1019pkt

W grupie młodzieżowych drużyn chłopięcych wzięły udział cztery drużyny chłopców: 1 miejsce zajęli chłopcy z OSP Trzebnice  wynikiem 1038pkt, 2 miejsce OSP Szklary Dolne z wynikiem 1026 pkt i trecie miejsce egzekwo OSP Nowa Wieś Lubińska i OSP Grębocice z wynikiem 1015pkt.

W konkurencji młodzieżowych drużyn pożarniczych uczestniczy 9 zawodników (+jeden rezerwowy). Sztafeta pożarnicza składa się z toru o długości 400m i ćwiczenia bojowego. w czasie ćwiczenia bojowego zawodnicy na torze budują linie gaśniczą z 4 odcinków węży W 52 pokonując występujące na torze przeszkody tj. rów o dł. 2 m, płotek, tunel i kładkę, następnie nalewają wodę za pomocą hydronetek do nalewaków, kolejną czynnością jest ustawienie sprzętu i wykonanie węzłów strażackich na podestach i na końcu zbiórka całej drużyny.

W grupie C kobiecych drużyn pożarniczych wzięły udział cztery drużyny wśród których i miejsce zajęły panie z OSP Trzebnice, 2 miejsce OSP Grębocice i 3 miejsce Kłobuczyn.

W grupie A mężczyzn wzięło udział siedem drużyn pożarniczych: 1 miejsce zajęło OSP Trzebnice, 2 – OSP Grębocice i 3 miejsce OSP Nowa Wieś Lubińska

Dzięki gościnności Gminy Polkowice, która między innymi wsparła organizację zawodów i zarządcy obiektu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach powiatowe zawody sportowo pożarnicze zostały przeprowadzone na doskonale przygotowanym obiekcie dzięki czemu odbyły się sprawnie.

DSC04710.JPG

NJE_5338.JPG

więcej zdjęć w galerii

  Razem Bezpieczniej

W dniu 3 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach odbyła się IX edycja konkursu ,,Z NAMI BEZPIECZNIEJ”, w której uczestniczyły dzieci z klas IV - VI Szkół Podstawowych Powiatu Polkowickiego ogółem około 250 uczniów. Główny organizatorem konkursu była Straż Miejska w Polkowicach przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach, Komendy Powiatowej Policji, Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach i Klubu Sportowego Skorpion.

Celem konkursu była edukacja dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu profilaktyki pożarowej, uświadomienie o konsekwencjach niewłaściwych i sprzecznych z obowiązującym prawem oraz normami życia, uczulenie na krzywdę i zło społeczne,  wskazanie właściwych zachowań.

W konkurencji szkół klas IV pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 z Polkowic, która otrzymała puchar przechodni Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach, klas V - Szkoła Podstawowa nr 3 z Polkowic, klas VI - Szkoła Podstawowa z Trzebnic, a ogólną rywalizację szkół podstawowych wygrała Szkoła Podstawowa nr 3 z Polkowic.

 

DSC_0541.JPG

DSC_0546.JPG

DSC_0566.JPG Dzień Strażaka 2015

W dniu 29 maja br. na Rynku Miejskim w Polkowicach odbyły uroczyste obchody Dnia Strażaka 2015 połączone z pokazem sprzętu pożarniczego. W uroczystości  udział wzięli zaproszeni goście m.in. Pani Ewa Drozd Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego  st. bryg. Andrzej Abulewicz, przedstawiciele władz samorządowych p. Marek Tramś - Starosta Polkowicki oraz burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu,  panie i panowie prezesi, dyrektorzy zakładów pracy i instytucji, a także poczty sztandarowe z Komendy Powiatowej PSP i jednostek OSP z terenu powiatu. Oficjalne uroczystości poprzedziły pokazy sprzętu pożarniczego, w których uczestniczyły dzieci przedszkolne, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz mieszkańcy Polkowic. Pokazy zorganizowane przez jednostkę tut. Komendy Powiatowej oraz jednostki z KP PSP Lubin, OSP  Grębocice, OSP Chocianów, OSP Radwanice, OSP Trzebnice, OSP Sobin, OSP Sucha Górna, OSP Nowa Wieś Lubińska, OSP Kwielice miały na celu przedstawienie możliwości taktyczno – bojowych polkowickich strażaków, przedstawienie technik ratowniczych (kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej) u osób poszkodowanych, ponadto dzieci miały możliwość podawania prądów gaśniczych z bryczki konnej i hydronetek do nalewaków.

O godzinie 13.00 została odprawiona msza święta w intencji polkowickich strażaków celebrowana przez ks. dziekana Jarosława Święcickiego.

           Wśród nominowanych na wyższe stopnie służbowe znaleźli się st. bryg. Piotr Durał, kpt. Robert Fuchs, asp. Piotr Paszkiewicz i Grzegorz Szmidt, st. ogn. Ernest Opiłka, ogn. Daniel Fedorowski i Piotr Urbaniak, mł. ogn. Ernest Nenko i Krzysztof Krzyżak, st. str. Ireneusz Lampart

 

Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach mianował na wyższe stanowisko służbowe Dyspozytor - sekc. Pawła Pankiewicza 

 

Starosta Polkowicki p. Marek Tramś przyznał nagrody pieniężne dla wyróżniających się strażaków. st. kpt . Tomasza Lewandowskiego, st. kpt. Piotra Woźniakiewicza, kpt. Roberta Fuchsa, mł. kpt. Mariusza Ćwiana, mł asp. Artura Gliszczyńskiego, mł. asp. Piotra Wandycza, st.ogn. Grażyny Koziołek, st. Ogn. Ernesta Opiłki, st. ogn.Wioletty Mrozek, ogn. Piotra Urbaniaka,sekc. Mateusza Jackowskiego, p. Iwony Łaszewskiej i Jolanty Buczkowskiej

 

Medale i odznaczenia:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał  „Srebrny Medal za Długoletnią Służbę”

st. ogn. Romanowi Kosiorowi, st. ogn. Piotrowi Mikołajczakowi, st. ogn. Jerzemu Pikorowi.

Minister Spraw Wewnętrznych nadał „Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony przeciwpożarowej” mł. kpt. Mariuszowi Ćwianowi.  

„Złoty Znak Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej został nadany dh Mieczysławowi Dubience, dh Janowi Kudyba.

„Za wieloletnią działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej medalem Honorowym  imienia Bolesława Chomicza został odznaczony dh Stanisław Wawrzyńczuk”.

Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono dh Piotra Filipowicza, p. MirosławaSienkiewicza 

Brązowym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono  asp. Rafa Szorca

dh Sławomira Sorokopas, dh Ryszarda Szatkowskiego

Medalem ,,Za Zasługi dla Organizacji Dolnośląskiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” wyróżniono: bryg. Sylwestera Jatczaka, asp. Rafała Szorca,

Komendant Powiatowy i Starosta Polkowicki przekazali listy gratulacyjne  dla zasłużonych strażaków ochotniczych straży pożarnych z okazji 20 - lecia powstania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: dh. Jana Kicilińskiego, dh Jana Kudybę, dh Mirosława Prusa, dh Bogdana Pieńko, dh Stanisława Wawrzyńczuka, dh Kazimierza Żalejko, dh Jana Franczaka, dh Adama Piechockiego, dh. Mariana Demskiego, dh Jana Sinkowskiego, dh Mieczysława Lisowskiego

 

W trakcie uroczystości na ręce st. kpt. Tomasza Lewandowskiego Dowódcy JGR przekazano akty przekazania i kluczyki do  lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z modułem gaśniczym do działań w lesie Mitsubishi  L 200 zakup zrealizowany został przez Dolnośląskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pod nazwą" Bezpieczny Dolny Śląsk- wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Obszarów Natura 2000- Bory Dolnośląskie" i

- lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego Suzuki Grand Vitara, zakup  samochodu sfinansowany został ze środków Gminy Polkowice, Gminy Gaworzyce, Powiatu Polkowickiego i  Nadleśnictwa Głogów.

 p19mi9o82r1rj61qep1rrm1m8i16i5a.jpg

p19mi9o82r1v8b1qo0ktavfb4v5k.jpg

p19mi9o82r19ui1rnirgt7s7lgp8.jpg

p19mi9o82r118on7s17mb11783sci.jpg

 p19mi9o82rfr4188hr661ji93omg.jpg

p19mi9o82s1s411305kvlrhqieqv.jpg

p19mi9o82scufar91r7mh35b54o.jpg

p19mi9o82smfa1l3octa23cs2ct.jpg

p19mi9o82soqd14uuuf61jet122m15.jpg

  Trening...

W dniu 23.12.br w tutejszej Jednostce Ratunkowo Gaśniczej odbył się trening młodzieżowej drużyny Klubu Sportowego Polkowice, w którym uczestniczyły dzieci rocznika 2007 wspólnie z rodzicami. W ramach treningu dzieci miały okazję zapoznać się z specyfiką pracy strażaków, zobaczyć sprzęt specjalistyczny jakim dysponują Polkowiccy strażacy oraz wziąć udział w torze sprawnościowym polegającym na udzieleniu pomocy poszkodowanemu i nalaniu wody do nalewaka przy pomocy hydronetki.

SAM_2761_1.JPG

SAM_2763.JPG

SAM_2774.JPG

SAM_2775.JPG Dni Strażnic

Dni otwartych strażnic

W dniu 08.05.br. tut. komendę odwiedziła delegacja VW Motor Polska z prezesem p. Rainerem Schoske i członkami OSP Steinlah z Niemiec z Komendantem tamtejszej jednostki p. Christianem Kassel. Uczestnicy zapoznali się ze specyfiką pracy strażaków PSP i sprzętem pożarniczym. W ramach wspólnych doświadczeń strażackich zostały wymienione poglądy i spostrzeżenia dotyczące codziennej pracy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Steinlah została założona w 1894r. liczy 72 członków, posiada młodzieżową drużynę pożarniczą składającą się z 30 dziewcząt i chłopców w wieku od 10 do 16 lat.

IMG_8201.JPG

IMG_8227.JPG

IMG_8233.JPG

IMG_8288.JPG

IMG_8365.JPG

  Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Informacja     biala_wstazka_680x365.jpg

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Dzień Niepodległości

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 

11-listpada na  polkowickim Rynku strażacy PSP w Polkowicach, OSP z Sobina, OSP z Chocianowa, OSP z Suchej Górnej, OSP z Nowej Wsi Lubińskiej oraz z OSP w Tarnówku wraz mieszkańcami Polkowic uczcili 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, a wśród nich m. in. Marek Tramś –Starosta Polkowicki, Wiesław Wabik- Burmistrz Polkowic oraz Emilian Stańczyszyn- Przewodniczący Rady Miejskiej,. Nie zabrakło także Policji, Wojska i Straży Miejskiej a także przedstawicieli oświaty i młodzieży. Poniżej prezentujemy zdjęcia z dzisiejszych obchodów. Serdecznie zapraszamy do ich obejrzenia.

IMG_9568__1_.jpg

IMG_9526.jpg

DSC00036.JPG

DSC00186.JPG

DSC00195.JPG

DSC00192_1.JPG

DSC00336.JPG

W dniu 9 listopada br. w ramach obchodów ,,Święta Niepodległości” w świetlicy wiejskiej w Komornikach odbyła się wystawa militariów i umundurowania oraz punktu medycznego z okresu II wojny światowej z historią w tle – ,,Strażackie Skarby”. W programie uroczystości znalazło się również kino objazdowe na wsi. W wystawie uczestniczyli Starosta Polkowicki p. Marek Tramś, Burmistrz Polkowic p. Wiesław Wabik, Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach bryg. Sylwester Jatczak.

Uczestnicy wystawy mieli okazję obejrzeć sprzęt militarny, medyczny oraz zobaczyć projekcję filmów z okresu II wojny światowej i okresu powojennego, którą uświetniły Panie w strojach z okresu międzywojennego.

Strażackie skarby to hełmy bojowe z różnych okresów, umundurowanie strażackie, eksponaty o tematyce strażackiej oraz odznaczenia i medale, które na wystawę udostępnili mł. bryg. Paweł Dziadosz z KP PSP w Głogowie i st. kpt. w st. spocz. Grzegorz Kasperek.

Sprzęt militarny i medyczny udostępniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRH 39-45

IMG_0030.JPG

 IMG_0025.JPG

IMG_0039.JPG

IMG_0053_1.JPG

IMG_0056.JPG

więcej zdjęć w galerii Z nami bezpieczniej

W dniu 6 czerwca br. odbyła się VIII edycja konkursu ,,Z NAMI BEZPIECZNIEJ”, w której uczestniczyły dzieci z klas IV - VI Szkół Podstawowych Powiatu Polkowickiego. Organizatorem konkursu była Straż Miejska w Polkowicach przy współudziale Komendy Powiatowej Policji, Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach, Klubu Sportowego Skorpion i Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach.

Celem konkursu była prawna edukacja dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktyka w zakresie patologii społecznej, uświadomienie o konsekwencjach niewłaściwych i sprzecznych z obowiązującym prawem oraz normami życia, uczulenie na krzywdę i zło społeczne,  wskazanie właściwych zachowań.

W konkurencji szkół klas IV pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Buczyny, która otrzymała puchar przechodni Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach, klas V - Szkoła Podstawowa z Buczyny, klas VI - Szkoła Podstawowa z Trzebnic, a ogólną rywalizację szkół podstawowych wygrała Szkoła Podstawowa z Trzebnic.

 

DSC06591.JPG

DSC06601.JPG

DSC06611.JPG Dzień Strażaka 2014

DSC_0427.JPG

W dniu 16 maja br. na Rynku Miejskim w Polkowicach odbyły uroczyste obchody Dnia Strażaka 2014 połączone z pokazem sprzętu pożarniczego, konkursami sprawnościowymi i quizami. . Organizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach przy współudziale Zarządu Oddziału Powiatowego Zw.OSP RP. W  uroczystości  udział wzięli zaproszeni goście m.in. Pani Ewa Drozd Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nadbrygadier Ryszard Dąbrowa Komendant - Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, członek Prezydium Zarządu Głównego Zw.OSP RP w Warszawie przedstawiciel Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego  st. bryg. Stanisław Drapiewski - Naczelnik Wydziału Kadr, , p. Marek Tramś - Starosta Polkowicki, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu, bryg. w st. spocz. Eugeniusz Engel Prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, panie i panowie prezesi  i dyrektorzy zakładów pracy i instytucji, a także poczty sztandarowe z Komendy Powiatowej PSP i jednostek OSP z terenu powiatu. Oficjalne uroczystości poprzedziły pokazy sprzętu pożarniczego, w których uczestniczyły dzieci przedszkolne, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz mieszkańcy Polkowic. Pokazy zorganizowane przez  Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą tut. Komendy Powiatowej oraz jednostki z OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego tj. OSP  Grębocice, OSP Chocianów, OSP Radwanice, OSP Trzebnice, OSP Sobin, OSP Sucha Górna, OSP Nowa Wieś Lubińska, OSP Kwielice, OSP o/Ratownictwa Wodnego z Głogowa i Nadleśnictwo Lubin , miały na celu przedstawienie możliwości taktyczno – bojowych strażaków i służb ratowniczych powiatu polkowickiego, przedstawienie technik ratowniczych kwalifikowanej pierwszej pomocy  u osób poszkodowanych, ponadto dzieci miały możliwość  podjęcia „prawdziwej” akcji gaśniczej przy użyciu zabytkowej XIX-wiecznej sikawki konnej, odrestaurowanej i doprowadzonej do pełnej sprawności technicznej przez st.ogn. w st. spocz. Artura WARYCHA

O godzinie 13.00 została odprawiona msza święta w intencji polkowickich strażaków  i ich rodzin celebrowana przez ks. dziekana Jarosława Święcickiego.

           Wśród awansowanych na wyższy stopień znaleźli się: minowany na stopień aspiranta - mł.asp. Radosław Szymański, starszego ogniomistrza – ogn. Piotr Mikołajczak, młodszego ogniomistrza – st.sekc. Piotr Kozłowski, starszego sekcyjnego – sekc. Wojciech Soś, starszego strażaka - str. Grzegorz Andrejczyk i str. Filip Michalewski

 Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach mianował na wyższe stanowisko służbowe:  ratownika  - kierowcy  sekc. Mateusza Jackowskiego i   sekc. Macieja Turałę. 

Ponadto p. Starosta przyznał nagrody pieniężne dla wyróżniających się strażaków.

      Medale i odznaczenia

Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono Emiliana Stańczyszyna, Wiesława Wabika, Witolda Trzmielewskiego, Jana Mielnikiewicza, dh Henryka Bartkiewicza, dh Krzysztofa Ryglowskiego

Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono  mł. ogn. Sylwestrę Ślęzak i dh Jarosława Dudę

Brązowym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono  Izabelę Majewicz – Spigiel, ks. Jarosława Święcickiego, Józefa Usowicza, dh Ryszarda Szatkowskiego

Zarząd Główny Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Warszawie nadał Odznakę za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Pani Teresie Nowickiej i Panu Marianowi Demskiemu Prezes Zarządu Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP z okazji 20-lecia powstania związku przyznał  medal okolicznościowy bryg. Sylwestrowi Jatczakowi

Komendant Powiatowy złożył podziękowania oraz w imieniu polkowickich strażaków przekazał tablice pamiątkowe za zaangażowanie w rozwój Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach  dla pana Marka Tramś Starosty Polkowickiego, pana Wiesława Wabika Burmistrza Polkowic i dla pana Emiliana Stańczyszyna Przewodniczącego Rady Gminy Polkowice.

 

 DSC_0444.JPG

 wiecej zdjęć w galerii

 

 

  Wyniki naboru

INFORMACJA

W wyniku przeprowadzonego II etapu naboru na wolne stanowisko starszy inspektor –  w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej w dniu 31 marca 2014 r.

Komisja rekrutacyjna dokonała wyboru Pani Iwony Łaszewskiej zamieszkałej w Przemkowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów i rozmowy kwalifikacyjnej stwierdza, że Pani Iwona Łaszewska  wykazała najlepszą znajomość zagadnień wymaganych na stanowisku.

Pozostałym Kandydatom dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Ogłoszenie

 

·         Ogłoszenie nr: 158849

·         Data ukazania się ogłoszenia: 21 marca 2014 r.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

·         Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

·         poszukuje kandydatów na stanowisko:

·         starszy inspektor

·         do spraw do spraw finansów

·         w Sekcji Finansów

·         W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

·         ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

·         Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach
ul. Polna 3 
59-100 Polkowice

Miejsce wykonywania pracy:

·         Polkowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         Sporządzanie list płac strażaków i pracowników cywilnych.

·         Gromadzenie dokumentacji stanowiącej podstawę : sporządzenia list płac, dokonywania potrąceń w listach płac, rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

·         Prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi, ZUS oraz pozostałymi wierzycielami pracowników

·         Rozliczenia bankowe z tytułu przelewów poszczególnych zobowiązań wobec dostawców i pracowników

·         Wystawianie not obciążeniowych oraz uznaniowych dotyczących wynagrodzeń oraz poszczególnych świadczeń i potrąceń.

·         Wystawianie zaświadczeń o zarobkach oraz ich ewidencja

·         Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym i stwierdzenie, że dany wydatek mieści się w planie finansowym jednostki

·         Prowadzenie gospodarki kasowej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

Praca w siedzibie Komendy, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Możliwe wyjazdy służbowe – udział w szkoleniach poza miejscem pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
Praca przy komputerze, oświetlenie naturalne/sztuczne. Stanowisko pracy znajdujące się na parterze, w budynku komendy – brak windy 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

·         wykształcenie: średnie

·         doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego udokumentowany staż pracy w dziale finansowo – płacowym w jednostce budżetowej

·         pozostałe wymagania niezbędne:

·         bardzo dobra umiejętność obsługi programu kadrowo płacowego: SIGID oraz programów Płatnik i MS Office (Word, Excel);

·         posiadanie obywatelstwa polskiego

·         nieskazalność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej

·         znajomość ustawy o finansach publicznych

·         praktyczna znajomość zasad rachunkowości

·         znajomość specyfiki służby i pracy w Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o PSP, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych

wymagania dodatkowe

·         bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole

·         umiejętność pracy pod presją czasu

·         dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         życiorys i list motywacyjny

·         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

·         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

·         kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

·         kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

26-03-2014

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Polna 3
59-100 Polkowice

Inne informacje:

lista kandydatów spełniających wymagania formalne (z podaniem terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej) zostanie opublikowana na stronie internetowej Komendy: 
www.straz.polkowice.pl


- oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu) nie będą rozpatrywane,
- kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu selekcji nie zostaną o tym powiadomieni telefonicznie ani pisemnie, 
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 724 99 04 

  Przekazanie pomp szlamowych

W dniu 20.12.br. w Komendzie Powiatowej PSP w Polkowicach odbyło się z udziałem p. Joanny Kaniewskiej – Dyrektor Personalna VWMP, p. Włodzimierza Brody - Przewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w VWMP, p. Kamila Ciupaka – W-ce Starosty Polkowickiego oraz przedstawicieli straży pożarnych na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Polkowicach bryg. Sylwestrem Jatczakiem, uroczyste przekazanie pomp szlamowych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach 15-lecia powstania Zakładu Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach zrodziła się inicjatywa zainicjowana przez NSZZ „Solidarność" zakupu 15 pomp na 15 – lecie powstania Zakładu. Na uroczystych obchodach 15 – lecia Zakładu obchodzonych w dniu 28 września br. oraz w późniejszym czasie na terenie Zakładu odbyło się zbieranie środków finansowych na ten cel. Ze składek pracowniczych zebrano 36 273 zł, resztę kwoty w wysokości 15 tyś zł dołożył Zarząd VW MP SP. z o.o. Zakup inwestycyjny zrealizowany był przez NSZZ „Solidarność" VWMP w Polkowicach. Za łączną kwotę 51 273 zł zakupiono 15 pomp szlamowych (zasilanych silnikami Honda o wydajności 700l/min), które przekazano dla Jednostek OSP Grębocice, OSP Przemków, OSP Kwielice, OSP Chocianów, OSP Szklary Dolne, OSP Kłobuczyn, OSP Parchów, OSP Łagoszów Wielki, OSP Wietrzyce, OSP Przedmoście i OSP Grzymalin

DSC05859.JPG

DSC05861.JPG

DSC05874.JPG Wyniki końcowe

Wyniki


 Informacja dla kandydatów

Informacja


 Wyniki II Etapu Naboru

Wyniki II Etapu Naboru


 WYKAZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU NABORU

Wykaz  kandydatów


 Nabór do służby


                   ZATWIERDZAM

 Polkowice, dnia 8 sierpnia 2013r.

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  W POLKOWICACH
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 2
Rodzaj stanowiska: stażysta
Stanowisko etatowe: starszy ratownik; starszy ratownik – kierowca
Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach,
 59-100 Polkowice, ul. Polna 3
   Rozkład czasu służby: zmianowy
  
1. Wymagania stawiane kandydatom oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
1) zgodnie z art. 28 i art. 34 ust.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 roku, Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej spełnić musi następujące wymagania:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
c) korzystać z pełni praw publicznych,
d) posiadać, co najmniej średnie wykształcenie,
e) odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem wojewódzkiej komisji lekarskiej MSW o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
f) posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (kat. zdrowia A).
2) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym –
www.straz.polkowice.pl - zał.8.
2. Dodatkowe preferencje w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, uprawnień specjalistycznych i wiedzy wymaganych i oczekiwanych na stanowisku:
1) znajomość ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.),
2) znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 ze zm. ),
3. Wymagane dokumenty obowiązkowe:
1) życiorys (pisany odręcznie),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie:
a) dowodu osobistego,
b) książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,
c) świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
d) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
4) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – zał. 1 druk do pobrania,
5) podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej komendy i w jej siedzibie – zał. 2 druk do pobrania,
6) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych - zał. 3 druk do pobrania,
7) podpisane oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń o wypłatę odszkodowania z tytułu wypadku podczas oceny sprawności fizycznej - zał. 4 druk do pobrania,
8) aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w ćwiczeniach fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu - zał. 5 druk do pobrania.
Koszty badań lekarskich i zaświadczeń pokrywa zainteresowany. Honorowane będą zaświadczenia wydane przez lekarzy: rodzinnych, internistów, medycyny pracy.
4. Dokumenty dodatkowe - preferowane i dodatkowo punktowane wg  „System punktacji gratyfikujący posiadane uprawnienia i kwalifikacje kandydatów do służby” zamieszczony w „Przebiegu postępowania kwalifikacyjnego”.
5. Informacje w sprawie naboru oraz wzory druków można uzyskać w Sekretariacie KP PSP w Polkowicach tel. 76 724 99 00  lub na stronie internetowej
www.straz.polkowice.pl .
Dokumenty, przy których znajduje się adnotacja „druk do pobrania" obowiązują wyłącznie w takiej formie. Inna forma druku, lub brak dokumentu obowiązkowego wymienionego w pkt.3 ogłoszenia będzie skutkowało odrzuceniem całości dokumentacji kandydata, bez dodatkowych czynności ze strony KP PSP w Polkowicach, w tym wezwania do uzupełnienia braków formalnych.
6. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie formatu A4 opisanej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Nabór do służby w KP PSP Polkowice 2013 – STAŻYSTA” w  terminie od dnia 12 sierpnia 2013r. do dnia 22 sierpnia 2013r.  osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach ul. Polna 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, ul. Polna 3, 59-100 Polkowice (decyduje data wypływu aplikacji do Komendy, a nie data stempla pocztowego).
Oferty złożone przed dniem ogłoszenia naboru oraz po terminie nie będą brane pod uwagę.
7. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego będą do odbioru w Komendzie Powiatowej PSP w Polkowicach, do 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
8. Wyniki każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz inne komunikaty i informacje w sprawie tego postępowania publikowane będą na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach
www.straz.polkowice.pl , a także umieszczane na tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach  z jednodniowym wyprzedzeniem.
9. Kandydat bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach może wnieść do przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania ich do wiadomości. Komisja rozpatruje zastrzeżenie kandydata w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej.

10. Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego.

1) 12.08.2013r. ogłoszenie o naborze.
2) 12.08.2013r. do 22.08.2013r. składanie dokumentów aplikacyjnych.
3) 23.08.2013r. weryfikacja dokumentów.
4) 26.08.2013r. ogłoszenie wyników I etapu naboru.
5) 27.08.2013r. Test sprawności fizycznej -  próba wydolnościowa, wysokościowa, podciąganie na drążku odbędzie się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach ul. Polna 3 godz. 9.00
6) 28.08.2013r. bieg na 50 i 1000m. odbędą się na stadionie lekkoatletycznym w Polkowicach przy          ul. 11- Lutego godzina 9.00.
      Terminy i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu z pływania i kolejnych etapów naboru będą publikowane na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach
www.straz.polkowice.pl, a także umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach z jednodniowym wyprzedzeniem.
  Komenda Powiatowa PSP w Polkowicach zastrzega sobie prawo zmiany terminów poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn niezależnych od Komendy.
     
PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

   Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby, spełnia określone w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Z 2009r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) warunki do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz określenie jego predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.
   Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna zwana dalej „komisją” powołana rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach  zwanego dalej „Komendantem” opierając się na:
a) Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.),
b) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz.2191) - zał. 6,
c) wytycznych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 grudnia 2012r. nr BK-I-100/18-2/2012 dotyczących procesu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej - zał. 7,
d) kryteriach branych pod uwagę przy okresowym opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy - zał. 8,
e) zestawie pytań w zakresie procedury przyjęć do służby - zał. 9.

Nabór do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Polkowicach jest czteroetapowy.
Do każdego etapu naboru kandydat przystępuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
W postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się system punktowy wg następującego schematu:
a) punkty za udokumentowane wykształcenie i kwalifikacje do 60 punktów,
b) punkty z pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji, rozmowa kwalifikacyjna z Komendantem) do 50 punktów.


I ETAP NABORU - weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata.

Na tym etapie postępowania kwalifikacyjnego prace komisji polegają na:
a) przeglądzie i sprawdzeniu kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonaniu w oparciu o nie wstępnej oceny spełnienia przez kandydata wymagań określonych w ustawie,
b) ocenie dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia i kwalifikacji i określeniu związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia oraz sumy punktów.


System punktacji gratyfikujący posiadane uprawnienia i kwalifikacje kandydatów do służby
Lp.
Rodzaj kwalifikacji i uprawnień
 Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia
1.
Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs podstawowy
15 punktów,

2.
Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs uzupełniający (podoficerski)
20 punktów,

3.
Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. technik pożarnictwa
25 punktów,

4.
Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. inżynier pożarnictwa
30 punktów,

5.
Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP + kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (SP+KPP)
10 punktów,

6.
Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP + kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy + szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP (SP+KPP+RT)
15 punktów,

7.
Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP + kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy + szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP + szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań powodziowych oraz ratownictwa na wodach. (SP+KPP+RT+RW)
20 punktów,

8.
Wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP
15 punktów,

9.
Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego o których mowa w art. 10 ustawy  z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410 ze zm.)
15 punktów,

10.
Prawo jazdy kat. C lub CE
10 punktów,

11.
Prawo jazdy kat. CE i DE
15 punktów,

12.
Inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku, np.:
- kurs operatorów drabin mechanicznych
5 punktów,

13.
Zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w jednostkach ochrony przeciwpożarowych zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. ustawy o ochronie przeciwpożarowej  na stanowiskach związanych bezpośrednim uczestnictwem w  działaniach ratowniczo – gaśniczych
15 punktów.

       Sposób liczenia punktów:
* Za kwalifikacje wymienione w punktach 1-7 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu.
* Do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8-9 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione w punktach 5-7. Jeżeli ich suma jest większa niż 30 punktów to do dalszego postępowania przyjmuje się 30 punktów.


II ETAP NABORU - ocena sprawności fizycznej kandydata.

   Ocena sprawności fizycznej kandydata do służby składa się z próby wydolnościowej oraz testów sprawności fizycznej i odbywa się w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz.2191).
   Dla wszystkich kandydatów test sprawności fizycznej przewidziany jest jako próba dla mężczyzn!
   Kandydat do służby przystępuje do testu sprawności fizycznej po okazaniu aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
   Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej (bieg 50m, bieg na 1000m i podciąganie na drążku) jest uzyskanie oceny minimalnej „DOBRY” bez punktów preferencyjnych.
   Test sprawności fizycznej obejmuje również:
a) próbę wysokościową, tj. wejście asekurowane na drabinę na wysokość 20 m ustawioną pod kątem 75°,
b) sprawdzian z pływania polegający na przepłynięciu 50 m dowolnym stylem w czasie do 1 min. 30 sekund.
   Test sprawności fizycznej obejmujący próbę wysokościową oraz sprawdzian z pływania ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezliczony).
   Wynikiem końcowym oceny z testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata zaliczeń ze wszystkich ćwiczeń składających się na ten test.
   Nieprzystąpienie do testów sprawności fizycznej lub ich niezaliczenie powoduje wykluczenie z postępowania kwalifikacyjnego.
   Kandydat ma prawo wglądu tylko we własne wyniki testów.
   W trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej zapewnia się opiekę medyczną i ratowniczą.

III ETAP NABORU - pisemny test wiedzy.

   Pisemny test wiedzy składa się z 20 zadań, związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne zwanych dalej „pytaniami testowymi” i trwa 25 minut. Na pytanie testowe możliwe są cztery odpowiedzi, w tym jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź i trzy dystraktory. Za poprawne rozwiązanie zadania kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, udzielania nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.
   Bezpośrednio przed przystąpieniem do testu wiedzy kandydat do służby otrzymuje arkusz odpowiedzi na pytania testowe oraz arkusz z pytaniami testowymi, opatrzone pieczątką jednostki.
   Przewodniczący komisji lub zastępujący go inny członek komisji wykluczają z udziału w teście wiedzy kandydata do służby, który:
a) korzysta z pomocy innych osób,
b) posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych,
c) zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposoby.
   W przypadku wykluczenia udziału w teście kandydatowi do służby przyznaje się 0 punktów z testu wiedzy.
   Kandydat do służby przystępuje do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego bez względu na liczbę punktów uzyskanych z testu wiedzy.
   Pytania testowe do pobrania na stronie Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach
www.straz.polkowice.pl - (zał. 9 ) - Pytania - test wiedzy.

IV ETAP NABORU – Rozmowa kwalifikacyjna.

   Na ten etap postępowania składa się rozmowa kwalifikacyjna kandydata z członkami komisji oraz Komendantem.
   Ocenie podlega w szczególności:
a) motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
b) społeczna postawa wobec ludzi,
c) spełnianie kryteriów branych pod uwagę przy okresowym opiniowaniu służbowym (zał. 8).
 Z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat do służby może uzyskać, nie więcej jak 30 punktów  (z czego 20 można uzyskać po rozmowie z komisją, natomiast pozostałe 10 pozostają do dyspozycji Komendanta). Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 Nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczne ze skreśleniem z dalszego postępowania. 
   
DODATKOWE INFORMACJE.

   Na dalsze badania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych kieruje się kandydatów zgodnie z najwyższą liczbą zdobytych punktów z uwzględnieniem kwalifikacji kandydata, wolnych etatów i aktualnych potrzeb służbowych Komendy.
   W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości punktów po zakończeniu IV etapu postępowania kwalifikacyjnego, o wyłonieniu kandydata decydować będzie wyższa liczba punktów przyznanych przez Komendanta.
   Po otrzymaniu pozytywnego orzeczenia Poradni Psychologicznej i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, potwierdzeniu niekaralności wydanym przez uprawniony organ zostanie wszczęta procedura przyjęcia do służby przygotowawczej.
   W przypadku orzeczenia o nieprzydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej na badania kieruje się następnego w kolejności kandydata z listy.
   Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zaistnieje potrzeba obsadzenia stanowiska w Komendzie, Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach może skierować na badania psychologiczne i komisyjne do WKL MSW kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z postępowania kwalifikacyjnego.

Zał.nr 1.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Zał.nr 2. Zgoda na publikacje wyników

Zał.nr3 Oświadczenie o niekaralności i korzystania z praw publicznych

Zał.nr 4 Oświadczenie o nie wnoszeniu roszczenia

Zał.nr 5 Oświadczenie lekarskie

Zał.nr 6 Rozporządzenie MSW i A w sprawie okresowych profilaktycznych badań lekarskich

Zał. nr 7 Wytyczne Komendanta Głównego

Zał. nr 8 Kryteria

Zał. nr 9 Test Wiedzy - Pytania Nowy komendant

 W dniu 31.07.2013r w Polkowicach odbyła  się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. Dotychczasowy Komendant st.bryg. mgr inż.Wiktor Husar po 31 latach służby przeszedł na emeryturę. Nowym Komendantem Powiatowym został jego zastępca bryg. mgr inż. Sylwester Jatczak.
 W uroczystości udział wzięli m. in. Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu –st.bryg. mgr inż. Andrzej Szcześniak, starosta Polkowicki - Marek Tramś, Wiesław Wabik – burmistrz Polkowic, Burmistrzowi i Wójtowie gmin powiatu polkowickiego, księża, Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP, Policji, Straży Miejskiej, przedstawiciele wojska i pogotowia ratunkowego, Nadleśniczowie oraz dyrektorzy, kierownicy prezesi urzędów, instytucji, zakładów przemysłowych i związków ochotniczych straży pożarnych.

DSC03903.JPG

wiecej zdjęć w galerii Dzień Strażaka 2013.

W dniu 18 maja na placu przed Komendą Powiatową odbyły uroczyste jubileuszowe XV obchody Dnia Strażaka. W uroczystości  udział wzięli zaproszeni goście m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego st.bryg. Jerzy Łabowski, Starosta Polkowicki Marek Tramś, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP  dh. Zbigniew Biłyk, a także poczty sztandarowe z Komendy Powiatowej PSP i jednostek OSP z terenu powiatu. Oficjalne uroczystości poprzedziła msza święta odprawiona w polkowickim kościele pod wezwaniem Królowej Polski przez kapelana polkowickich strażaków ks. Stanisława Czerwińskigo – obchodzącego jubileusz X lecia powołania na kapelana polkowickich strażaków.
Wśród awansowanych na wyższy stopień, znaleźli się minowany na stopień starszego brygadiera Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach Wiktor Husar, na stopień brygadiera Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach Sylwester Jatczak na stopień starszego kapitana Andrzej Żerobski. W korpusie podoficerskim na stopień starszego ogniomistrza Dawid Koladyński, Grażyna Koziołek, Wioletta Mrozek i Jerzy Pikor na stopień młodszego ogniomistrza Marek Kiziuk i Sylwestra Ślęzak na stopień starszego sekcyjnego Krzysztof Krzyżak i Piotr Wandycz.
Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach mianował na stanowisko Dowódcy Zmiany mł.asp. Grzegorza Szmidta, na stanowisko Dowódcy Zastępu mł.asp. Rafała Szorca, na stanowisko Operatora Sprzętu Specjalnego sekc. Ernesta Nenko i st.sekc. Piotra Kozłowskiego, na stanowisko Starszego Ratownika sekc. Krzysztofa Krzyżaka, na stanowisko Młodszego Ratownika st. str. Mateusza Jaworskiego.
Ponadto Starosta i Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach przyznali nagrody  pieniężne dla wyróżniających się strażaków.

Medale i odznaczenia
„Złotym Znakiem Związku OSP RP” odznaczono dh Piotra Rudyka
Złotym Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” po raz drugi odznaczono dh Jarosława Smolarczyka.
Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono dh Ryszarda Chudego, dh Romana Jabłońskiego, mł. asp. Grzegorza Szmidta, Emiliana Stańczyszyna
Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono sekc. Piotra Wandycza, dh Zbigniewa Szylerowskiego, dh Jarosława Zawiłowicza i Adama Nowaka
Podczas uroczystości Komendant podziękował za współpracę Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu, samorządowcom (Starości i V-ce Staroście, burmistrzom, wójtom)  i Kierownik Pogotowia Ratunkowego przekazując okolicznościowe pamiątki.
 Na zakończenie uroczystości wszystkim zaproszonym gościom i strażakom wykonano wspólne zdjęcie na tle strażnicy.

202.JPG

wiecej  zdjęć w galerii

st.kpt. Piotr Woźniakiewicz Strażomania

W dniu 23.05.br odbyła się V edycja ,, STAŻOMANI”, w której uczestniczyły pięcio i sześcio letnie dzieci z Miejskich Przedszkoli Publicznych w Polkowicach. Organizatorem  Strażomani była Gmina Polkowice przy współudziale Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego i Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach.

Ideą Strażomani jest pokazanie dobrego wizerunku służb ratowniczych funkcjonujących na terenie Gminy  oraz propagowanie bezpiecznych zasad postępowania.

O godz. 10.00 rozpoczęły się próbne alarmy ewakuacyjne wszystkich przedszkoli. W alarmie ewakuacyjnym Przedszkola Miejskiego nr 4 uczestniczyli strażacy z tut. Komendy, którzy nadzorowali i oceniali bezpieczne opuszczenie obiektu przez personel i dzieci.

Następnie dzieci wraz z opiekunami przy asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji udały się na teren Polkowickiego Centrum Piknikowego, gdzie odbyły się konkursy, pokazy sprzętu służb ratowniczych i przeprowadzono konkurencje zręcznościowe.

SAM_2102.JPG

SAM_2093.JPG

SAM_2104.JPG

SAM_2088.JPG

SAM_2096.JPG Przekazanie samochodu

W dniu 12.03.br w Komendzie Powiatowej PSP w Polkowicach odbyło się z udziałem st. bryg. Jerzego Łabowskiego –Z-cy Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, Pana Marka Tramś- Starosty Polkowickiego i przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, uroczyste poświęcenie i przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem terenowym 4x4 marki MAN. Zakup inwestycyjny zrealizowany był przez KW PSP we Wrocławiu, a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, projekt pod nazwą" Bezpieczny Dolny Śląsk- Budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska". Wartość samochodu to 988.166,00zł, wyposażony jest on w wiele nowoczesnego sprzętu i urządzeń w tym m.in: działko wodno-pianowe, maszt z najaśnicami, agregat prądotwórczy, węże tłoczone i armatura, torba PSP R-l z wyposażeniem, pilarki, agregat oddymiający, motopompa pływająca, zestaw hydrauliczny LUKAS i kamera termowizyjna.

Nowy samochód zajął miejsce wysłużonego, aczkolwiek sprawnego technicznie samochodu, który dzięki właściwej eksploatacji dbałości strażaków Komendy został przekazany dla jednostki włączonej do KSRG jednostki OSP w Przemkowie. Ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy GCBA 6/32 Jelcz 004, o którym mowa na pewno posłuży jeszcze strażakom z OSP Przemków przez kilka następnych lat.

Kolejnym etapem uroczystości było oddanie do użytku salki ćwiczeń – siłowni, którą dzięki zaangażowaniu i udzielonemu wsparciu finansowemu dla tut. Komendy przez Pana Starostę Marka Tramś i Burmistrza Wiesława Wabika, udało się zakupić materiały i wyremontować salę oraz zakupić ATLAS i bieżnię za łączną kwotę 17 tyś zł.

DSC03272.JPG

Więcej zdjęć w galerii. Czad - cichy zabójca

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby:
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego
z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie
z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
• rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
• nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
•  nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte
• nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

 Można łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz.
Są to:
1) prawidłowa instalacja,
2) stały dopływ świeżego powietrza,
3) swobodny odpływ spalin,
4) właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego.

żródło KG PSP

więcej informacji    http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=4626 NIE dla czadu

"NIE dla czadu"- kampania społeczna Państwowej Straży Pożarnej

reportaż

http://www.youtube.com/watch?v=jArvkOYD5N8 Okres ogrzewczy...

Okres ogrzewczy-ulotka. BURZE, HURAGANOWE WIATRY I NAWAŁNICE

 
Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują
z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.
Pamiętaj, żywioł zawsze jest niebezpieczny!

Czy TY i TWOJA RODZINA  jesteście bezpieczni?
Pamiętaj!!! Porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub trwałym kalectwem. Wyładowanie atmosferyczne może spowodować pożar, uszkodzenie budynku lub spalenie instalacji elektrycznej oraz uszkodzenie wszystkich włączonych do niej urządzeń np. telewizora, komputera itp.

1. Słuchaj aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu – zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi;
2. Usuń z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętaj, że mogą one stworzyć niepotrzebne zagrożenie dla Ciebie, Twoich bliskich i osób postronnych;
3. Zamknij okna i drzwi;
4. W miarę możliwości wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe;
5. Nie planuj wycieczek w góry, nie wychodź z domu, np. na zakupy;
6. Zabezpiecz minimalny zapas wody pitnej, żywności i niezbędnych lekarstw;
7. Sprawdź czy masz pod ręką oświetlenie awaryjne (np. latarkę) oraz naładowany telefon komórkowy;
8. Nie obserwuj niebezpiecznych zjawisk pogodowych. W czasie nawałnicy nie podchodź do okien i drzwi;
9. Jeżeli jesteś w budynku, w centrum huraganowego wiatru lub trąby powietrznej, usiądź pod ścianą nośną, z daleka od okien i drzwi, najlepiej na najniższej kondygnacji, np. w piwnicy;
10. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą Cię podczas podróży samochodem, najlepiej  nie  kontynuuj jazdy (zatrzymaj się, poszukaj bezpiecznego schronienia);
11. Nie zatrzymuj się - nie parkuj samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Pamiętaj, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu;
12. Bezwzględnie nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi i tak lekkimi konstrukcjami, jak wiaty autobusowe i tramwajowe;
13. Nawałnicę najlepiej przeczekać w budynku;
14. Unikaj otwartej przestrzeni. Jeżeli nie masz możliwości schronienia się przed burzą lub huraganem, to najlepiej wykorzystaj zagłębienia terenu (rów, głęboki dół) – podczas huraganu schroń się w nim, podczas burzy nie siadaj, nie kładź się na ziemi – przykucnij;
15. Odsuń się od metalowych przedmiotów i nie dotykaj ich.

Jeśli jesteś nad wodą:
1. Wyjdź z wody;
2. Opuść żaglówkę, łódź, ponton, rower wodny, kajak itp. Przycumuj ją do brzegu;
3. Pamiętaj, że podczas silnego wiatru nie wolno przebywać w żaglówce, pod jej pokładem. W przypadku wywrócenia się łodzi ryzykujemy życiem.

Najlepiej, podczas burzy i huraganu, nie przebywaj nad wodą.

Gdy jedziesz samochodem:
1. Zmniejsz prędkość jazdy i miej świadomość, że gdy wyjeżdżasz z zalesionego lub zabudowanego terenu, gwałtowny podmuch wiatru może spowodować utratę panowania nad samochodem i doprowadzić do wypadku;
2. Najlepiej, jeśli możesz, zatrzymaj się na poboczu (włącz światła awaryjne) lub na najbliższym parkingu. Jeśli zaskoczy Cię burza, a nie możesz się schronić w budynku, to zostań w odpowiednio zaparkowanym pojeździe;
3. Nie zatrzymuj się pod słupami i liniami energetycznymi oraz pod drzewami. Złamana gałąź lub drzewo może przygnieść samochód i osoby w nim przebywające.
 
Podczas burzy, poza budynkiem, nie używaj telefonu komórkowego.

Pamiętaj, że chwilowa poprawa pogody oraz cisza nie oznaczają, że jest bezpiecznie. Przed wyjściem upewnij się, jaka jest sytuacja.

Opracowano w Wydziale Informacji i Promocji KG PSP Przykładowe pytania na turniej OTWP

Pytania  do pobrania
 Zanim podpalisz pomyśl

Wypalanie  traw

Tradycyjnie przestrzegamy przed wypalaniem traw, gdyż oprócz prawnych
konsekwencji, niesie to za sobą również poważne zagrożenia dla otoczenia. W
efekcie wypalania może powstać niekontrolowany pożar, co nieraz skutkuje
dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi. Istotnym 
zagrożeniem jest również dym, który może utrudnić ruch na drogach
DSC07747.JPG

Zanim podpalisz pomyśl ulotka 


(C) System-3
 
BIP