Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach.

Decyzja Nr WK.111.99.1.2017

Decyzją Nr WK.1111.99.1.2017 z dnia 17 listopada br. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu powierzył z dniem 20 listopada br. pełnienie obowiązków służbowych Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach st. kpt. mgr inż. Mariuszowi Sałacie.