Strażomania 2018

W dniu 27.09.br odbyła się X edycja ,, STAŻOMANIA”, w której uczestniczyły pięcio i sześcio letnie dzieci z Miejskich Przedszkoli Publicznych w Polkowicach. Organizatorem  Strażomanii była Gmina Polkowice przy współudziale Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Pogotowia Ratunkowego i Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach.

Ideą Strażomanii jest pokazanie dobrego wizerunku służb ratowniczych funkcjonujących na terenie Gminy  oraz propagowanie bezpiecznych zasad postępowania.

O godz. 9.00 rozpoczęły się próbne alarmy ewakuacyjne wszystkich przedszkoli.
W alarmie ewakuacyjnym Przedszkola Miejskiego nr 4 uczestniczyli strażacy z tut. Komendy, którzy nadzorowali i oceniali bezpieczne opuszczenie obiektu przez dzieci
i personel przedszkola.

Następnie dzieci wraz z opiekunami przy asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji udały się na teren Parku Miejskiego – Amfiteatru, gdzie odbyły się konkursy, pokazy sprzętu służb ratowniczych i przeprowadzono konkurencje zręcznościowe.