Kierownictwo

bryg._Sylwester_JatczakKomendant Powiatowy PSP w Polkowicach

bryg. mgr inż. Sylwester Jatczak