Komórki Organizacyjne

Sekcja Finansowo-Kadrowa

  • st. ogn. mgr Wioletta Mrozek – Główna Księgowa – 76 7249903
  • mgr Iwona Łaszewska – 76 7249903
  • str. Joanna Żukowska – 76 7249904

Sekretariat Komendy Powiatowej

  • Jolanta Buczkowska

Stanowisko Kwatermistrzowsko-Techniczne

  • asp. mgr inż. Piotr Paszkiewicz – 76 7249905

Samodzielne stanowisko ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

  • mł. bryg. mgr Piotr Woźniakiewicz –76 7249906

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

  •  asp.  mgr Artur Gliszczyński – 76 7249905

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

  • st. kpt. Robert Fuchs – 76 7249911

Z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

  •  mł. kpt. inż. Rafał Szorc –76 7249911