Przetargi

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na zapytania wykonawców

Odpowiedź na zapytania wykonawców

Zakup powiatowego systemu łączności radiowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach kompatybilnego z  istniejącym w KW PSP Wrocław systemem łączności radiowej Multikom III.

SIWZ PT.2370.1.2020

SIWZ – ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – Zakup powiatowego systemu łączności radiowej w KP PSP

Załącznik nr 1 do SIWZ PT.2370.1.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ PT.2370.1.2020

Załącznik nr 3 do SIWZ PT.2370.1.2020

Załącznik nr 4 do SIWZ PT.2370.1.2020

Wszystkie inne archiwalne przetargi dostępne  w KP PSP Polkowice ul.Polna 3.