Przetarg aktualny

Rozbudowa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

Ogłoszenie nr 588382 – UZP

ZAŁ.1 formularz ofertowy

ZAŁ.2 udział w postępowaniu

ZAŁ.3 wykluczenie

ZAŁ.4 grupa kapitałowa

ZAŁ.5 – projekt umowy

ZAŁ.6 doświadczenie wykonawcy

ZAŁ.7 wykaz osób skierowanych

ZAŁ.8 oswiadczenie o średnim rocznym zatrudnieniu

ZAŁ.9 przedmiar robót

ETAP I PSP Polkowice branża budowlana Przedmiar

ETAP II PSP Polkowice branża budowlana PRZEDMIAR

PSP Polkowice branża elekrtryczna Przedmiar

PSP Polkowice branża sanitarna Przedmiar

ZAŁ.10 KP PSP-Polkowice 28.08.2017r.

ZAŁ.11 – kosztorys ofertowy Wykonawcy

Projekt – UMOWA nr PT.237.1.2017

SIWZ 2370.3.2017 – nadbudowa KP