Przetarg aktualny

Dokumenty dotyczące przetargu

KP PSP POLKOWICE – dokument dot. przetargu

„II przetarg na rozbudowę tut. Komendy”

SIWZ 2370.2.2018 – nadbudowa KP

ZAŁ.1 formularz ofertowy

ZAŁ.2 udział w postępowaniu

ZAŁ.3 wykluczenie

ZAŁ.4 grupa kapitałowa

ZAŁ.5 – projekt umowy

ZAŁ.6 doświadczenie wykonawcy

ZAŁ.7 wykaz osób skierowanych

ZAŁ.8 oswiadczenie o średnim rocznym zatrudnieniu

ZAŁ.9

PSP Polkowice branża elekrtryczna Przedmiar

PSP Polkowice branża sanitarna Przedmiar

Przedmiar parapety – PSP Polkowice

ETAP I PSP Polkowice branża budowlana Przedmiar

ETAP II PSP Polkowice branża budowlana PRZEDMIAR

ZAŁ.10

KP PSP-Polkowice 28.08.2017r.

IS-01 A3

IS-02 A3

IS-03 A3

IS-04 A3

IS-05 A3

PW-02

PW-03

PW-04

PW-05

PW-06

PW-07

PW-08

PW-09

PW-10

PW-11

PW-12

PW-13

opis PSP PW

PWE-01

PWE-02

PWE-03

PWE-04

PWE-05

PWE-06

PW-K-01

PW-K-02

PW-K-03

PW-K-04

PW-K-05

PW-K-06

PW-K-07

PW-K-08

ZAŁ.11 – kosztorys ofertowy Wykonawcy

ZAŁ.12 – oświadczenie RODO

Rozbudowa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

Wyniki z  otwarcia ofert- PT.2370.1.4.2018

Brakujący przedmiar robót – parapety zewn. i wew. PT.2370.1.2018

Odpowiedź na pytania do Wykonawcy – PT.2370.1.2018

Odpowiedź na pytania do wykonawcy –  PT.2370.1.2.2018

SIWZ 2370.1.2018 – nadbudowa KP

ZAŁ.1 formularz ofertowy

ZAŁ.2 udział w postępowaniu

ZAŁ.3 wykluczenie

ZAŁ.4 grupa kapitałowa

ZAŁ.5 – projekt umowy

ZAŁ.6 doświadczenie wykonawcy

ZAŁ.7 wykaz osób skierowanych

ZAŁ.8 oswiadczenie o średnim rocznym zatrudnieniu

ZAŁ.9

ETAP I PSP Polkowice branża budowlana Przedmiar

ETAP II PSP Polkowice branża budowlana PRZEDMIAR

PSP Polkowice branża elekrtryczna Przedmiar

PSP Polkowice branża sanitarna Przedmiar

ZAŁ.10

KP PSP-Polkowice 28.08.2017r.

IS-01 A3

IS-02 A3

IS-03 A3

IS-04 A3

IS-05 A3

opis PSP PW

PW-02

PW-03

PW-04

PW-05

PW-06

PW-07

PW-08

PW-09

PW-10

PW-11

PW-12

PW-13

PWE-01

PWE-02

PWE-03

PWE-04

PWE-05

PWE-06

PW-K-01

PW-K-02

PW-K-03

PW-K-04

PW-K-05

PW-K-06

PW-K-07

PW-K-08

ZAŁ.11 – kosztorys ofertowy Wykonawcy

ZAŁ.12 – oświadczenie RODO