Informacja z otwarcia ofert dnia 28.09.2017 o godz. 12.00

Informacja z otwarcia ofert 28.09.2017

Informacja z otwarcia ofert .

Wybór wykonawcy.

Rozbudowa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

ZAŁ.1 formularz ofertowy

ZAŁ.2 udział w postępowaniu

ZAŁ.3 wykluczenie

ZAŁ.4 grupa kapitałowa

ZAŁ.6 doświadczenie wykonawcy

ZAŁ.7 wykaz osób skierowanych

ZAŁ.8 oswiadczenie o średnim rocznym zatrudnieniu

ZAŁ.9 przedmiar robót:

ETAP I PSP Polkowice branża budowlana Przedmiar

ETAP II PSP Polkowice branża budowlana PRZEDMIAR

PSP Polkowice branża elekrtryczna Przedmiar

PSP Polkowice branża sanitarna Przedmiar

ZAŁ.10 KP PSP-Polkowice 28.08.2017r.

ZAŁ.11   kosztorys ofertowy Wykonawcy

Wszystkie dokumenty– pdf

Wyjaśnienie